Disclaimer

Onder J2 training op deze site wordt bedoeld J2 training te Nijmegen.

Kamer van Koophandel

J2 training staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54171407.

Inhoud

De door J2 training verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. J2 training kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. J2 training en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. J2 training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door J2 training worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van J2 training.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van J2 training omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. 

J2 TrainingM  06 2500 3298
E   info@j2-training.nl
KVK  54171407